Ergo Control history (In Swedish)

Ergo 3

Detta blir inte bara en rolig återblick. Tanken är att försöka dokumentera alla varianter vi gjort för att kanske underlätta vid service, sändande av reservdelar och uppgradering till nyare system.

Jag tror det var 1983 som vi fick frågan om vi kunde ta fram ett styrsystem till en svetslägesställare som skulle heta Ergo Control. Kul tyckte vi som då jobbade med lite större minidatorer men pillrade även med mikroprocessorer. Det blev ett prototypbygge med några köpta datorkort i en liten rack och nån slags manöverlåda som hängde i en svängbar arm. Allt kördes raskt till en mässa.

Efter det tog vi fram ett styrkort med in- och utgångar för positionsgivare, manöverknappar och reläer för styrning av hydraulik. Sifferdisplayer på kortet visade programrad och positionsvärden. Ett antal sådana maskiner byggdes och såg då ut så här:

Nästa steg i utvecklingen blev ett tilläggskort. Det som vi kallade proportionalkortet och som monterades bakom det första. Nu hade vi proportionalventiler på hydrauliken och fick då en mjukare gång på maskinen och möjlighet att styra hastigheten. Det var väl i denna veva som också själva maskinen ändrade form till dagens utförande med L-formad arm. Alla axlar dock hudraulstyrda så länge vi körde med dessa två kort.

Vi kallade korten för Ergo 3 styrkort och Ergo 3 propkort. Tänkte väl kanske att prototypen var nummer 1 och det ensamma styrkortet nummer 2. Undrar just om några av dessa maskiner fortfarande är i drift. Det var väldigt länge sedan några av korten kom in för reparation i alla fall.

Ergo IV

Helt plötsligt romerska siffror - hur tänkte vi där?

1990 tog vi fram ett helt nytt system. Med separat handhållen programmeringsterminal och ett styrsystem nu tänkt att styra maskinen med frekvensomriktare och 3-fas motorer. Både hård- och mjukvara till styrsystemet baserades på andra produkter vi tagit fram strax innan. Stommen till styrsystemets mjukvara blev ett operativsystem vi utvecklade till ett stort passagekontrollsystem vilket möjliggjorde samtidig körning av flera programdelar. Det här systemet kallade vi följdriktigt för Ergo 4. Jag tror vi kör med siffran 4 nu.

P-box 1A och 1B

Programmeringsterminalen, eller P-boxen som vi säger idag, hade ram av aluminiumprofiler, panel och bottenlock i plåt samt en overlay-folie på frontpanelen. Den hade en stor LCD-display med 4 rader om 40 tecken.

En egen mikroprocessor kommunicerade med styrsystemet via ett gränssnitt som heter RS232. Att det blev just RS232 föll sig naturligt då vi använde ett befintligt datorkort till styrsystemet som hade just RS232 inbyggt.

Så småningom gjorde vi en ny version av denna P-box med ett mer robust gränssnitt med optoisolerade mottagare och med balanserade trådpar. Målet var bättre störtålighet då många använder Ergo-maskinen i kombination med högfrekvens-svetsning. Om vi kallar den första för A och den andra för B. Och om vi konstaterar att detta är den första P-boxen så blir det 1A och 1B då. Så vet vi lättare vilken vi pratar om. Med bilden till höger kan man skilja dessa åt.

Med hjälp av den högra bilden kan man alltså, genom att studera anslutningskontakten, identifiera om man har en typ 1A eller den lite nyare typ 1B. Har man en typ B så kan man ersätta den med nästa version av P-box, typ 2 alltså.

Ibland eftermonterades det en tryckknapp under nödstoppet. Den motsvarar dagens gröna knappar som gör att man slipper trampa på pedalen när man kör manuellt. Knappen hade 4 extra anslutningar i kontakten. Osäker på om dessa alltid satt på samma ställe.

Det viktiga är: om det sitter pinnar på 15, 17, 18 och 19 så är det en typ B.

Det blir allt svårare om inte omöjligt att reparera dessa. Allra helst A-typen. Har man B-typen kan man i alla fall byta den till P-box typ 2 utan att behöva byta styrsystem. Ett byte av minneskrets (programversion) och en kort adapterkabel löser detta.

Styrsystemet Ergo 4A


Här blev det också två utföranden. Varav den första gick i par med P-boxen 1A. Vi kan väl kalla den för Ergo 4A nu, för att hålla isär dem.

Processordelen ligger på ett separat kort som vi använt i tidigare produkter.

Ergo 4A fungerar enbart ihop med P-box 1A och vice versa.

Styrsystemet Ergo 4B


Nästa version, vi kallar den Ergo 4B, kunde byggas för P-box 1A men det blev bara ett fåtal sådana. De allra flesta gjordes för P-box 1B och senare för P-box 2.

Här ligger allt på samma kort. Kortet är också ett så kallat 4-lagers kort vilket innebär ännu högre störtålighet.

P-box 2


År 1995 var det dags för en ny P-box. Lättare, smidigare att hålla i och lättare att producera och serva. Tanken med P-boxen är ju att den ska användas när man programmerar maskinen att följa ett rörelseprogram. Många använder den dock för att enbart köra maskinen manuellt. Detta sliter på frontfolien och efter en tid så går det hål och folien bör då bytas.

Ergo 6


År 2000 bytte styrsystemet skepnad. Samma grundkonstruktion elektroniskt men med ytterligare ett snäpp bättre störtålighet inbyggt i mönsterkortet. Nu flyttade vi in ett antal komponenter som tidigare suttit separat i elskåpet. Nätaggregatet och åtta reläer lödda på kretskortet sparade nu en massa tråddragning i skåpet. Vi konfigurerade också plintanslutningar mer logiskt för att ytterligare minska tråddragning.

Ergo 7


År 2011 bytte vi ut vissa av reläerna så allt nu kunde monteras på ovansidan av kretskortet. Vi flyttade ut nätaggregatet igen och använder nu ett lätt och switchat aggregat. Detta gjorde styrsystemet mycket lättare och mer slimmat. Funktionsmässigt identiskt med föregångaren förutom att den nu matas med 24 volt igen.

M-box


År 2013 tog vi fram denna. En manöverbox för den manuella Ergo-maskinen. Mycket robust låda i aluminium med gummiklädda ändar och sidogrepp.